Kies jouw buurt

 

In Breezicht vind je straks verschillende soorten woningen: van sociale huur tot duurdere koopwoningen. Bij de ontwikkeling van de buurt wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van toekomstige bewoners. Dat kan zich vertalen in bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen en WMO-woningen (waarin mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen). Maar ook in woningen die worden gebouwd door kopers van kavels (particulier opdrachtgeverschap), flexibel te gebruiken woningen en nieuwe woonvormen. Voor elk wat wils dus. Daar houden we van in Zwolle.