Kies jouw buurt

De woningen in Breezicht liggen allemaal wat verhoogd op terpen in het landschap, in de lager gelegen delen wordt het water geborgen. De buurt sluit met zijn open structuur goed aan bij de rest van Stadshagen, maar ook bij het weidse polderlandschap ten noorden van Zwolle. Ondanks deze harmonie hebben de verschillende deelgebieden elk een eigen identiteit. Dat maakt Breezicht extra bijzonder.

Impressie

 

In grote lijnen is Breezicht onderverdeeld in twee stukken: Een zuidelijk deel (twee deelgebieden, ca. 610 woningen) en een noordelijk deel (vier deelgebieden, ca. 530 woningen). Het zuidelijke deel wordt als eerste gerealiseerd, het noordelijke deel volgt aansluitend.

 

Het deelgebied in het zuidelijke deel van Breezicht dat aan de Milligerplas ligt, is opgezet als een duindorp. De verkaveling is hier wat compacter en de woningen staan ook echt in een open duingebied, met passende beplanting en niveauverschillen. Dat betekent meteen dat de erfafscheidingen hier wat minder streng zijn.

Impressie
Impressie

 

In het zuidelijke deelgebied is het groen opvallend aanwezig. Zo grenst elke woning aan een groene ruimte en heb je hier echt het gevoel dat je buitenaf nabij de stad woont. De vier deelgebieden in het noordelijke deel van Breezicht zijn kleinschaliger dan die in het zuiden. Zoals overal in Breezicht hebben ze elk een uitgesproken eigen sfeer.