Kies jouw buurt

18 april '19

‘Groen verbindt Stadshagen’

Kom naar één van de groene avonden op 14 en 21 mei en doe mee!

Het groen in Stadshagen heeft vanaf de allereerste plannen voor de wijk een prominente plek gehad in de ontwikkeling van de wijk. De gemeente wil  graag samenwerken met bewoners van Stadshagen om het groen en de groenstructuur verder te versterken. En hoe kunnen inwoners en partijen zelf ook een steentje bijdragen?

We horen graag van u hoe u het groen in Stadshagen beleeft.  Meld u aan, praat en doe mee op één van de groene avonden op 14 of 21 mei.

Al ruim 20 jaar wordt er gebouwd aan Stadshagen. En het resultaat mag er zijn, mensen wonen met veel plezier in deze wijk. Maar in die tijd is er veel veranderd. Voldoet de inrichting van de buitenruimte, de parken, de recreatiegebieden en het overige groen nu nog wel helemaal aan uw wensen en behoeften om het te gebruiken? En wat te denken van klimaatadaptatie, hittestress en vergroenen?

Groen is belangrijk. Groen is een lust voor het oog, groen maakt de lucht gezonder, groen verkoelt  (nodig, want die hitte van de afgelopen zomer  was niet te harden),  groen zorgt voor gevarieerde flora en fauna, groen zorgt voor aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen en in een groen park is het lekker joggen!

Het programma van de avond begint met een presentatie van de gemeente over de visie achter het groen in de wijk en hoe de groenstructuren zijn ontworpen. Daarna kunt u met elkaar en vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek gaan over de 5 grote groene gebieden in Stadshagen:

– de Milligerplas
– het Twistvlietpark
– de Weteringzone
– zone Het Zwarte Water en
– het buitengebied

Hoe ervaart en gebruikt u deze? Welke kansen liggen er volgens u om deze plekken beter te benutten voor ontmoeting? Hoe ervaart u de routing tussen de groene gebieden of naar de grotere recreatieve gebieden zoals de Milligerplas en het Twistvlietpark? De Milligerplas spreekt steeds meer mensen aan om te recreëren. Hoe kan de plas nog meer aan de wijk ten goede komen? En wat is daarvoor nodig? De uitkomsten van de groene avonden vormen een belangrijke  bijdrage voor de visievorming voor de Milligerplas.  Voor de 4 andere gebieden kan de inbreng de aanzet geven voor (gezamenlijke) groenplannen.

Aanmelden
We verwachten dat er binnen Stadshagen veel belangstelling is voor het thema groen in de wijk. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen  te komen, organiseren we twee bijeenkomsten. Let op, het programma is dus gelijk op de twee groene avonden!

Data en tijdstippen: dinsdag 14 en 21 mei, 19.15 uur (inloop) – 21.00 uur
Locatie: Cultuurhuis, Werkerlaan 1

Aanmelden vóór dinsdag 7 mei via de website: www.zwolle.nl/groenverbindt. U kunt daar uw voorkeursdatum voor een van de avonden aangeven en ons laten weten over welke twee gebieden u het liefst wilt meepraten.

< terug naar overzicht