Kies jouw buurt

6 januari '20

14 januari 2020: informatiebijeenkomst Breezicht

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de plannen voor Breezicht. Voor het zuidelijke gedeelte hebben er al eerder informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Inmiddels is in dit deel gestart met de bouw. Ook voor het noordelijke deel van Breezicht is de planvorming gestart en ligt het concept Ontwikkelplan klaar. Als gemeente en ontwikkelende partijen willen we deze plannen voor het noordelijke deel graag aan u presenteren en u de gelegenheid te bieden hierop te reageren.

Concept visie Milligerplas
Tijdens deze avond kunt u kennis nemen van de concept visie Milligerplas.

In mei 2019 hebben bewoners van Stadshagen tijdens de twee bijeenkomsten voor ‘Groen verbindt Stadshagen’ meegedacht over hoe de Milligerplas nog beter benut kan worden voor de wijk. In het najaar zijn er vervolggesprekken op deze bijeenkomsten geweest. Met deze ideeën is een concept visie voor de Milligerplas opgesteld/gemaakt. Deze visie willen we nu graag aan u voorleggen.

Wij nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst:
Tijdstip:           dinsdag 14 januari 2020 van 19.00 tot 21.30 uur
Locatie:           KBS De Boxem, Oude Wetering 82a

Het programma van de avond is tweeledig.

Informatiemarkt: tussen 19.00-21.30 uur kunt u zich in de aula laten informeren over:

  • De stand van zaken van de plannen en ontwikkelingen van Breezicht Zuid.
  • Concept visie Milligerplas.
  • Ontwikkelplan Breezicht Noord.

Presentatie: Om 19.30 uur én om 20.30 uur geven wij een plenaire presentatie van het Ontwikkelplan Breezicht Noord. Deze vindt plaats in de gymzaal.

Graag tot ziens op 14 januari.

< terug naar overzicht